ยินดีต้อนรับสู่บ้านมาบเหลาชะโอน
เกี่ยวกับเรา
www.bankawee.com
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
ตะกร้า
 
 
กล่อง
 
 
กระเป๋า
 
 
สินค้าอื่นๆ
 
 
ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ
  Thaitambon.com
  สำนักงานวัฒนธรรม จ.ระยอง
  พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เกี่ยวกับเรา
     
 

บ้านมาบเหลาชะโอนมีบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อว่า "บึงสำนักใหญ่" หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ 3,871 ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดและต้นกระจูดจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการผูกมัดสิ่งของต่าง ๆ สานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาลและเป็นของบรรณาการ
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า 200 ปี มาแล้ว

 
 
 
การบรรยาย
 
 
     
 
การสานเสื่อกระจูดเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอน มาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นมีการสานเพื่อไว้ใช้ในครอบครัว ต่อมามีพ่อค้ามารับไปขายอีกที จึงทำให้มีรายได้หลังจากการทำสวนและด้วยเหตุผลที่ในหมู่บ้านมีบึงกระจูด ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 1,000 ไร่ ประกอบกับรัฐบาลได้จัดตั้งและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนี่เอง
     ชาวบ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 เริ่มต้นจากการมีสมาชิก 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และนำเอาวัตถุดิบที่มีมากมายมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มสมาชิก ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน
 
   
 
บทกลอน
 
   
     
     
 
   
 
นานาสาระ
กว่าจะเป็นเครื่องจักสาน กระจูด
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
บทความ
ความมุ่งมั่นของกลุ่มเพื่อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
ความภูมิใจของเรา
ความภาคภูมิใจของเรา
 
การอบรมให้ความรู้
การอบรมให้ความรู้
 
การสาธิตการผลิต
 
ต้นกระจูด
 
 

 

 
 
 
 
จักสานบ้านกวี สืบสานภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจของชาวระยอง
 
coppyright@baankawee.com 2018