ยินดีต้อนรับสู่บ้านมาบเหลาชะโอน
www.bankawee.com
 
 
 
 
 
   
กล่อง
 
 
RYB 001
 

RYB 001
ขนาด
5x10x3 นิ้ว
6x11x3.5 นิ้ว
7x12x4 นิ้ว

 

 
RYB 002
  RYB 002
ขนาด
9x9x10 นิ้ว
11x11x12 นิ้ว
13x13x14 นิ้ว
 
 
RYB 001
 
 
RYB 002
 
 
                 
  m king 003   RYB 003
ขนาด
8x12x8 นิ้ว
10.5x13x10 นิ้ว
11x14x12 นิ้ว
  m king 004   RYB 004
ขนาด
9x9x9 นิ้ว
11x11x11 นิ้ว
13x13x13 นิ้ว
 
 
RYB 003
     
RYB 004
     
                 
    RYB 005
ขนาด
10.5x13x5 นิ้ว
  m king 007   RYB 006
ขนาด
9x9x3 นิ้ว
11x11x3.5 นิ้ว
13x13x4 นิ้ว
 
  RYB 005       RYB 006      
                 
 
m king 008
  RYB 007
ขนาด
5x7x4 นิ้ว
 
m king 010
  RYB 006
ขนาด
8x12x8 นิ้ว
10.5x13x10 นิ้ว
11x14x12 นิ้ว
 
 
RYB 007
 
 
RYB 008
 
 
                 
 
m king 012
  RYB 009
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14 นิ้ว สูง 15
 
m king 013
  RYB 010
ขนาด
 
 
RYB 009
 
 
RYB 010
 
 
                 
 
m king 014
  RYB 011
ขนาด
6x6x6 นิ้ว
8x8x8 นิ้ว
 
m king 015
  RYB 012
ขนาด
3x3x3 นิ้ว
 
 
RYB 011
     
RYB 012
     
                 
 
m king 017
  RYB 013
ขนาด
4x4x3 นิ้ว
6x6x3.5 นิ้ว
8x8x4 นิ้ว
 
m king 019
  RYB 014
ขนาด
7x13x5 นิ้ว
 
 
RYB 013
 
 
RYB 014
 
 
                 
 
m king 020
  RYB 015
ขนาด
5x10x4 นิ้ว
 
m king 022
  RYB 016
ขนาด
6x6x8 นิ้ว
8x8x10 นิ้ว
11x11x12 นิ้ว
 
 
RYB 015
     
RYB 016
     
                 
 
m king 024
  RYB 017
ขนาด
10.5x13x5 นิ้ว
 
m king 025
  RYB 018
ขนาด
8x8x4 นิ้ว
 
 
RYB 017
 
 
RYB 018
 
 
                 
 
m king 027
  RYB 019
ขนาด
5x5x5 นิ้ว
 
m king 029
  RYB 020
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
10 นิ้ว
 
 
RYB 019
     
RYB 020
     
                 
 
m king 030
  RYB 021
ขนาด
8x12x6 นิ้ว
9x13x6 นิ้ว
 
m king 031
  RYB 022
ขนาด
8x10x3 นิ้ว
9x12x3.5 นิ้ว
10.5x13x4 นิ้ว
 
 
RYB 021
 
 
RYB 022
 
 
                 
 
m king 034
  RYB 023
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14 นิ้ว สูง 15 นิ้ว
 
m king 039
  RYB 024
ขนาด
4x4x4 นิ้ว
6x6x6 นิ้ว
8x8x8 นิ้ว
 
 
RYB 023
     
RYB 024
     
                 
    RYB 025
ขนาด
10.5x13x5 นิ้ว
 
  RYB 026
ขนาด
11x11x8 นิ้ว
 
 
RYB 025
 
 
RYB 026 big
 
 
                 
    RYB 027
ขนาด
6x6x8 นิ้ว
8x8x10 นิ้ว
    RYB 028
ขนาด
8x8x8 นิ้ว
 
 
RYB 027
     
RYB 028
     
                 
 
  RYB 029
ขนาด
 
  RYB 030
ขนาด
11x11x8 นิ้ว
 
 
RYB 029
 
 
RYB 030
 
 
                 
 
  RYB 031
ขนาด
    RYB 032
ขนาด
 
  RYB 031       RYB 032      
 
     
     
     
  กิจกรรมออกร้าน ของกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน  
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
นานาสาระ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
บทความ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จักสานบ้านกวี สืบสานภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจของชาวระยอง
 
coppyright@baankawee.com 2018