ยินดีต้อนรับสู่บ้านมาบเหลาชะโอน
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
www.bankawee.com
 
ขั้นตอนการสั่งสินค้า
 
 
การสั่งซื้อสินค้า
 
 
สินค้าของกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน เป็นสินค้าคุณภาพ เหมาะสำหรับการมอบเป็น ของขวัญ และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเลือกซื้อสามารถทำได้ดังนี้
 
 

1. เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้อาคารทำการกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอนโดยตรง
ในวันจันทร์ถึงเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
2. เลือกชมสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ baankawee.com และทำการสั่งซื้อจัดส่งทางไปรษณีย์
3. จัดจำหน่ายในงานประจำจังหวัด และงานต่างๆที่ได้รับเชิญเ้ข้าร่วม ซึ่งท่านผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.bankawee.com
Facebook : baankawee krajood

 
 

 
 
ช่องทางการสื่อสาร
 
 
่1. ติดต่อโดยตรงที่ คุณมนตรี ยิ้มเยื้อน ประธานกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
หมายเลขโทรศัพท์ 08 6045 3938 โทรสาร 038 015 855
2. ทางอีเมล์ baankawee@hotmail.com
 
 
 
 
การชำระเงิน
 
 

ท่านสามารถชำระเงินผ่านทาง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านเพ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านเพ (สแกน QR code ด้านล่าง)
*ในกรณีที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ จะต้องชำระค่ามัดจำและค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเิติม โดยท่านจะได้รับสินค้า
ภายใน 7 วัน
* การสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก สามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่คุณมนตรี ยิ้มเยื้อน

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
จักสานบ้านกวี สืบสานภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจของชาวระยอง
 
 
coppyright@baankawee.com 2018
 
นานาสาระ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
บทความ